dyrektywa o ochronie sygnalistów

Centrum Audytu Bezpieczeństwa to firma doradczo-szkoleniowa zajmująca się szeroko rozumianym wsparciem sektora prywatnego i publicznego w zakresie bezpieczeństwa.
Działamy w terytorium całej Polski od 2019 roku spełniając usługi związane z ochroną sygnalistów (whistleblowing), bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną danych osobowych (RODO) oraz kompleksowymi audytami, obejmującymi obszary bezpieczeństwa oraz normy ISO. Naszymi cechami są wiedza i wprawa oparte na stałym podnoszeniu wykształcenia oraz wieloletniej aktywności

W zakresie usług świadczonych w naszej firmie jest m.in.
whistleblowing, którym zajmujemy się fachowo od dawna.

Dyrektywa nakłada na sektor publiczny oraz prywatny szereg zadań, do których należy m.in.:
1) wdrożenie skutecznych kanałów przyjmowania zgłoszeń, które zapewnią poufność godności sygnalisty,
2) przeprowadzenie odpowiedniego szkolenia z zakresu whistleblowingu,
3) zapewnienie rozpatrywania zgłoszeń od sygnalistów w terminie jednego tygodnia od ich otrzymania,
4) wyznaczenie jednostki odpowiedzialnej za rozpatrywanie zgłoszeń,
5) zapewnienie jasnych procedur, obejmujących zgłoszenia zewnętrzne do odpowiadających im organów.